Podmínky služby Bydleni.muni.cz

Následující body shrnují podmínky portálu Bydlení.muni.cz, s nimiž musí každý, kdo se chce do systému registrovat, vyjádřit souhlas.

Portál

 • Provozovatelem portálu Bydlení.muni.cz je Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, kontaktní e-mailová adresa provozovatele je webcentrum@ics.muni.cz.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům, stejně tak je provozovatel oprávněn provozování systému omezit či ukončit s tím, že uživatelům v této souvislosti nevznikají žádné nároky. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nedostupnost či nefunkčnost služeb portálu.

Uživatelský profil

 • Uživatelem portálu s možností zadávat inzeráty (dále "inzerent") se může stát kdokoliv, kdo pravdivě vyplní registrační formulář a souhlasí s těmito Podmínkami. Uživatelem s možností zadávat inzeráty a navíc je prohledávat a reagovat na ně se může stát každý student či zaměstnanec Masarykovy univerzity (dále "student").
 • Registrovaný uživatel plně odpovídá za utajení svého uživatelského jména, hesla a jakýchkoli dalších registračních údajů, které nejsou určeny ke zveřejnění dle těchto Podmínek, a nese veškerou odpovědnost a případné náklady, které vzniknou v souvislosti s porušením těchto Podmínek.
 • Každý uživatel může být v jeden okamžik zaregistrován pouze jednou. V případě zjištění duplicitních registrací nebo nepravdivých údajů (v rozporu se skutečností) si provozovatel vyhrazuje právo úplného zrušení všech duplicitních či nepravdivých registrací.
 • Uživatel je oprávněn kdykoli požádat provozovatele o zrušení své registrace.

Využívání služeb portálu

 • Uživatelé se zavazují, že nebudou služeb portálu využívat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s podmínkami používání služeb provozovatele a jeho oprávněnými zájmy, závaznými právními předpisy České republiky či v rozporu s dobrými mravy.
 • Uživatelé se zavazují, že v inzerátech budou uvádět pouze pravdivé a úplné údaje, a že nabízené ubytování budou schopni za deklarovaných podmínek poskytnout. Dále se zavazují, že po skončení platnosti vystaveného inzerátu jeho vystavení zruší.
 • Studenti se zavazují, že nebudou údaje z nabízených inzerátů využívat k jiným účelům, než za jakými byly údaje v inzerátech vystaveny.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo zásahu do uživatelského profilu a ostatních dat vložených uživatelem (zejména inzerátů), jakož i právo na jejich odstranění, pokud porušují tyto Podmínky. U studentů si navíc vyhrazuje právo na uplatnění definitivního zákazu přístupu pro daného studenta.
 • Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody, které uživateli vzniknou v důsledku využívání služeb tohoto portálu (nezaplacení nájmu, neposkytnutí domluveného ubytování apod.), a které provozovatel nemohl objektivně ovlivnit. Uživatel má však možnost v odůvodněných případech od provozovatele žádat údaje uživatele, který mu škodu způsobil.

Závěrečná ustanovení

 • Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Podmínek, a to i bez předchozího upozornění. Provozovatel nicméně vynaloží nezbytné úsilí k tomu, aby o změnách Podmínek přiměřeně informoval.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info